هفته خاکستری و اربعین سرخ

ما رآیت الا جمیلا

از: داوود شهیدی

در این هفته خاکستری که گذشت تنها اربعین سرخ بود که رنگی و آهنگی داشت.

یک یادگاه فراتاریخی که همراه بود با راه پیمائی عظیم مردم در راههای پیموده شده توسط همان کاروانیان دربند.

و همسان آن اتفاق فراتاریخی، و هم بدانسان هراس انگیز و خطرجوی و پر فریاد.

سخن شکوهمند بانوی سرفراز این حماسه فراتاریخ -که با حماسه عاشورا آغاز و با اربعین سرخ کامل می شود- این پیام را می رساند که در همه این هنگامه بذر آتش و سرود و شور، زیبائی است که باید که رؤیت شود. و این است که کلام متصل می شود به عرصه و سامانه هنر و هنرمندی که محور آن رؤیت و هم زیبائی است.

جای حیرت نیست که این دوآلیسم مبتنی بر محور های  فهم عنصر بصری و فهم محتوای ارزشی، تنها توسط هنر نقاشی قهوه خانه است که فهمیده می شود و این همان مآمن و مآوای فرهنگی این مردم پرشور و شر است که در این راهپیمائی بزرگ حادثه سازند.

و این همان ایستگاه کوچه و بازار است،

همان جائی است که شاهنامه و روایت اسطوره ملی همراه داستان پهلوانی علی ع و فرزندانش در آن،  ثبت و ضبط می شود.

و هم در آنجاست که فرهنگ مردم خط و ربط می گیرد.

باید دانست که استوار ترین و استادانه ترین فرم شکل گیری هنرهای تجسمی معاصر این مرز و بوم در نقاشی نو پای رنگ و روغن، در نقاشی قهوه خانه و با کار استادان این رشته از هنر است که تحقق می پذیرد.

باری این واژه زیبائی در گزاره فوق، نمودار آن ژرفای معنی و مفهوم است در فلسفه اندیشه و ذوق و اخلاق، و نه سطحی نگری از روی ولنگاری و برخورد سلیقه ای با هنر.

بهانه من اما برای نوشتن این یادداشت نگاهی گذرا به گالری های این هفته بود که با همه احترام من به ایشان، اغلب حاوی تجربه های پراکنده و نه چندان بر محوری استوار بودند که می تواند ایشان را از تاریخ ایران جدا و در خلآ ذهنی سرگردانشان کند. 

و این بر اساس درک این حقیقت بدیهی است

  که هنر نقاشی معاصر، تنها نوآوری های از این سو و آن سوی توشه فراهم کرده نیست و بلکه شاخ و برگ دادن به حرکتی تاریخی و با هویت جغرافیای بومی نیز هست. و در ادامه آیا

این را باید به حساب کج فهمی نمایندگان هنر رسمی دانست که شعارمند و عوام گرایند و نه مردم گرا و اساسمند، و یا سردرگمی کالا محور و غرب زده و فرهنگ وارداتی انبار های هنر.
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic